Telefoonnummer:
0172-575868
Telefoonnummer: 0172-575868

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, zodat wij extra tijd voor u kunnen plannen.

Om de telefonische wachttijd zo kort mogellijk te houden en zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u uw agenda en eventueel benodigde (medicijn)gegevens bij de hand te houden.

Als er veel telefoonlijnen in de wachtrij staan kan het voorkomen dat wij u op een later tijdstip terug moeten bellen voor nadere informatie.                                

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Navragen uitslagen

Voor het navragen van uitslagen kunt u de assistente bellen tussen 08.00 uur en 10.00 uur.

De assistente kijkt of de uitslag binnen is en zal deze zonodig dezelfde dag met de huisarts overleggen, waarna wij de uitslag aan u door kunnen geven.