Telefoonnummer:
0172-575868
Telefoonnummer: 0172-575868

Eigen risico

Wij krijgen veel vragen over kosten, declaraties van derden, eigen risico en bijdrage. De zorg van onze huisartsenpraktijk valt in 2017 niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistentes, praktijkondersteuners en chronische zorg verleend in onze praktijk. Voor deze zorg hoeft u dus geen eigen risico te betalen

Wat valt wel onder het eigen risico? Kort gezegd, verder bijna alles. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt (bijvoorbeeld foto's, bloedonderzoek of urinekweken), u verwijst of medicatie voorschrijft, dan valt dit wel onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de eventuele voor u gemaakte medische kosten door derden (voor onderzoeken, medicatie of verwijzingen) die bij u in rekening worden gebracht.

De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.