Telefoonnummer:
0172-575868
Telefoonnummer: 0172-575868

Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Een huisbezoek dient u voor 10.00 uur aan te vragen.                                                                                                            De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wilt u een visite na opname in het ziekenhuis, dan kunt u dit aanvragen via de assistente.